01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - Φύλλο 2

Εκτύπωση
PDF
Ευρετήριο Άρθρου
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Φύλλο 1
Φύλλο 2
Φύλλο 3
Φύλλο 4
Φύλλο 5
Φύλλο 6
Φύλλο 7
Φύλλο 8
Φύλλο 9
Φύλλο 10
Όλες οι Σελίδες

1. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι της Αβοκέτας στην Ελλάδα;

α)

Από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους κυνηγετικής περιόδου

β)


Απαγορεύεται

γ)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

2. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του κορυδαλλού (κατσουλιέρη);

α)

Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου

β)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

γ)


Απαγορεύεται

3. Ποιο από τ' αναφερόμενα πουλιά είναι παρυδάτιο;

α)

Το ορτύκι

β)


Η καλημάνα

γ)

Ο κότσυφας

4. Ποια από τα σκάγια έχουν μεγαλύτερη διασπορά;

α)

Τα ψιλά

β)


Ανάλογα με την πυρίτιδα

γ)

Τα χοντρά

5. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι με παγίδες;

α)

Για κυνήγι πουλιών

β)

Για κυνήγι λαγού

γ)


Απαγορεύεται

6. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι με όπλο που έχει ραβδωτή κάνη;

α)

Από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους της Κυνηγετικής Περιόδου

β)


Απαγορεύεται

γ)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

7. Πότε επιτρέπεται να κυνηγάμε αν δανειστούμε την άδεια φίλου ή συγγενούς μας;

α)

Μόνο για κυνήγι τριχωτών

β)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

γ)


Απαγορεύεται το κυνήγι με ξένη άδεια

8. Εάν σκοτώσετε ή βρείτε νεκρό ένα πουλί δακτυλιωμένο τι πρέπει να κάνετε το δαχτυλίδι;

α)

Να το κρατήσετε

β)

Να το πετάξετε

γ)


Να το παραδώσετε στον Κυνηγετικό Σύλλογο ή τη Δασική Αρχή

9. Με τι άδεια επιτρέπεται το κυνήγι στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές περιοχές;

α)


Με ειδική άδεια που χορηγείται από τη Δασική Αρχή της Ε.Κ.Π.

β)

Με γενική άδεια

γ)

Με περιφερειακή άδεια

10. Πόσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων Α κατηγορίας;

α)

Για δέκα χρόνια

β)


Για πέντε χρόνια

γ)

Για δεκαπέντε χρόνιαNewsletter

Photo Album

MD 007-1024

Σύνδεσμοι

Links 1742398

ggpp

Facebook Box

softweb logo