01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - Φύλλο 5

Εκτύπωση
PDF
Ευρετήριο Άρθρου
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Φύλλο 1
Φύλλο 2
Φύλλο 3
Φύλλο 4
Φύλλο 5
Φύλλο 6
Φύλλο 7
Φύλλο 8
Φύλλο 9
Φύλλο 10
Όλες οι Σελίδες

1. Πόσα είδη πέρδικας περιλαμβάνονται στην ελληνική πανίδα;

α)

Δύο

β)


Τρία

γ)

Πέντε

2. Πότε επιτρέπεται να κυνηγιούνται τα τουρλιά (τουρλίδες, σκαλίδρες);

α)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

β)

Ανάλογα με την περιοχή και τις τοπικές απαγορεύσεις

γ)


Απαγορεύεται

3. Ποια από τα πουλιά του ερωτήματος δεν είναι αρπακτικά;

α)

Ψαλιδάκης - Τσίφτης

β)

Βαλτόκιρκος - Φιδαετός

γ)


Σιταρήθρα - Φασιανός

4. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του συκοφάγου;

α)

Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου

β)

Όλη την κυνηγετική περίοδο

γ)


Απαγορεύεται

5. Πότε επιτρέπεται το όπλο μας να φέρει πρόσθετο στόχαστρο;

α)

Για κυνήγι θηλαστικών

β)


Απαγορεύεται

γ)

Για κυνήγι υδροβίων

6. Πώς αποδεικνύεται η νόμιμη κατοχή ενός κυνηγετικού όπλου;

α)

Με τιμολόγιο αγοράς

β)

Με υπεύθυνη δήλωση του πωλητή

γ)


Με άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου

7. Από που εκδίδονται οι άδειες κυνηγίου;

α)

Από τον κυνηγετικό σύλλογο

β)

Από το αστυνομικό τμήμα της μονίμου κατοικίας του ενδιαφερομένου

γ)


Από την αρμόδια Δασική Αρχή

8. Πότε και που επιτρέπεται το κυνήγι του μελισσοφάγου;

α)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και μόνο στα τμήματα που χαρακτηρίστηκαν ως "ζώνες διάβασης"

β)

Όταν μειώνεται ο πληθυσμός των μελισσοσμηνών

γ)


Απαγορεύεται

9. Σε ποια ακτίνα γύρω από τα μεμονωμένα σπίτια απαγορεύεται το κυνήγι;

α)

Σε ακτίνα 150 μέτρων

β)


Σε ακτίνα 100 μέτρων

γ)

Σε ακτίνα 80 μέτρων

10. Για ποια περιφέρεια ισχύει η τοπική άδεια κυνηγίου;

α)

Για μια από τις επτά κυνηγετικές περιφέρειες

β)


Για την περιφέρεια ενός νομού

γ)

Για ολόκληρη την επικράτειαNewsletter

Photo Album

MD 007-1024

Σύνδεσμοι

Links 1742398

ggpp

Facebook Box

softweb logo