01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ

Εκτύπωση
PDF

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ & ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ

1.

Χρήση πολεμικού/ αεροβόλου όπλου

252 §1 ΝΔ 86/69

287§13 ΝΔ 86/69

2 μήνες-2 χρόνιαΧρηματική ποινή

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

2.

Μη εφοδιασμός με Δελτίο Κατοχής Κυνηγετικού όπλου

7 Ν.2168/93

7 §8α Ν.2168

Φυλάκιση από 6 μήνες και χρ.ποινή από 200.000 δρχ.

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

3.

Χρήση παγίδων, δηλητηρίων, ελκυστικών φώτων κ.λπ.

252 §5 ΝΔ 86/69

287 §17 συνδ.ΝΔ 996/71

2 χρόνια ή Χρηματική ποινή

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

4.

Χρήση ελαστικής σφενδόνης, ομοιω-μάτων κ.λπ. : α) τριχωτά β) πτηνά

α) 252 §6 ΝΔ 86/69β)ΚΥΑ 414985/85 ΦΕΚ 757/Β αρθ.7§1ε

α)287 §2 ΝΔ 86/69β) ΚΥΑ 414985/85 ΦΕΚ 757/Β αρθ.9§2

α)Κράτηση και χρ.ποινήβ) Φυλάκιση έως 1 έτος ή χρ. ποινή 20.000 -100.000 δρχ.

α) Πταίσμα/ Δ.Δ.Κ.β) Πλημμέλημα/ Εισαγγελέας

5.

Θήρα εντός καταφυγίου θηραμάτων (Άγριας Ζωής)

254 §8 ΝΔ 86/694 §2 Ν. 177/75

287 §9 ΝΔ 86/69

Φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

6.

Παράβαση των ορίων εκτροφείων, φόνος εκτρεφόμενων ζώων

254 §4 ΝΔ 86/694 §4 Ν. 177/75

287 §9 3γ ΝΔ 86/69

Φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

7.

Μεταφορά σκύλου δια δημοσίου μεταφορικού μέσου, άνευ φίμωτρου

255 §4 ΝΔ 86/69

287§3α ΝΔ 86/69

Χρηματική ποινή ή κράτησηή και τα δύο

Πταίσμα/ Δημ.Δασ. Κατήγορος

8.

Κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων όταν και όπου απαγορεύεται η θήρα

255 §5 ΝΔ 86/695 Ν. 177/75

287 §3β ΝΔ 86/69

Χρηματική ποινή ή κράτησηή και τα δύο

Πταίσμα/ Δημ.Δασ. Κατήγορος

9.

Διατήρηση σε υπαίθριες ποιμενικές εγκαταστάσεις κυνηγετικών κυνών

255 §6 ΝΔ 86/69

287§12 ΝΔ 86/69

Φυλάκιση 1 μήναή Χρηματική ποινή

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

10.

Σύλληψη περιπλανώμενου κυνηγετικού σκύλου με διακριτικό σήμα

255 §7 ΝΔ 86/69

287 §6 ΝΔ 86/69

Φυλάκιση 6 μήνεςή Χρηματική ποινή

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

11.

Θήρα εντός πόλεων/ κωμοπόλεων, σε ακτίνα 250 μ. κ.λπ. Επίσης εντός αμπε-λώνων κ.λπ., πυρήνων εθνικών δρυμών, στύλων ΟΤΕ : α) τριχωτά β) πτηνά

α) 256 §1,2,3,4, ΝΔ 86/69 - 6 Ν.177/75β) ΚΥΑ 414985/85 ΦΕΚ 757/Β αρθ.6§1β

α)287 §7 ΝΔ 86/69β) ΚΥΑ 414985/85 ΦΕΚ 757/Β αρθ.9§1

α) Φυλάκιση μέχρι 1 χρόνοή Χρηματική ποινήβ) Φυλάκιση 10 ημερ. ή χρημ.ποινή 5.000-50.000 δρχ.

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

12.

Χρήση μηχανοκίνητων πλωτών μέσων για θήρα υδροβίων πτηνών σε λίμνες, ποταμούς, ελώδεις εκτάσεις, λιμνοθά-λασσες, θαλάσσιες περιοχές και σε ακτίνα 300 μ. από τις ακτές. Θήρα από μηχαν/τα πλωτά μέσα στην ανοικτή θάλασσα που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 18 χλμ/ώρα

7 §1α,βΚΥΑ 414985/85

9 §2ΚΥΑ 414985/85

Φυλάκιση έως 1 έτος ή χρηματική ποινήαπό 20.000- 500.000 δρχ.

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

Η διάταξη ισχύει και για τους κατόχους ή οδηγούς - χειριστές των μηχανοκίνητων μέσων

13.

Άσκηση θήρας από μηχανοκίνητα μέσα, μεταφορά δεμένων όπλων εκτός θήκης, χρήση προβολέων ή ελκυστικών φώτων

258§1β ΝΔ 86/69

287 §5 ΝΔ 86/69

Φυλάκιση τουλάχιστον3 μήνες,χωρίς εξαγορά

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

14.

Μεταφορά κυνηγ. όπλου εκτός θήκης (κενού ή γεμάτου) δι' οχήματος παντός είδους ή εντός κατοικημένης περιοχής

252 §3 ΝΔ 86/69

287 §1 ΝΔ 86/69

Κράτηση και αφαίρεσηάδειας θήρας για 1 έτος

Πταίσμα/ Δημ.Δασ. Κατήγορος

15.

Οδηγοί μηχανοκίνητων μέσων ως συναυ-τουργοί κ.λπ. α) τριχωτά β) πτηνά

α)258 §1γ ΝΔ 86/69β) ΚΥΑ 414985/85 ΦΕΚ 757/Β αρθ.7§1β

α)287 §5 ΝΔ 86/69β) ΚΥΑ 414985/85 ΦΕΚ 757/Β αρθ.9§2

α)Από 3 μήνες, χωρίς εξαγοράβ) Φυλάκιση έως 1 έτος ή χρ. ποινή 20.000-100.000 δρχ.

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

16.

Θήρα έλαφου, δορκάδος, φασιανού κ.λπ.

258 §1δ ΝΔ 86/69

287 §5 ΝΔ 86/69

Τουλάχιστον 3 μήνες,χωρίς εξαγορά

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

17.

Θήρα ωφέλιμων πτηνών & θηλαστικών, αγοραπωλησία παντός θηράματος κατά τη διάρκεια απαγόρευσης της θήρας, καθ' όλο το έτος για το λαγό και την πέρδικα, η θήρα πλέον 1 λαγού και 4 περδίκων, έκθεση σε κοινή θέα - βασανισμός συλληφθέντων θηραμάτων

258 §2α,β,γ,δ,ε,στΝΔ 86/697 §1 Ν.177/75

287 §11β ΝΔ 86/6912 §4 Ν.177/75

Φυλάκιση μέχρι 1 χρόνοή Χρηματική ποινή ή και τα δύο

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

18.

Θήρα άρκτου και λύγκα (ρήσου)

258 §2ζ ΝΔ 86/69

287 §11β ΝΔ 86/69

Φυλάκιση μέχρι 1 χρόνο ή χρημ. ποινή ή και τα δύο

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

19.

Μεταφορά κυν. όπλου σε περίοδο απα-γόρευσης θήρας άνευ άδειας δασικής ή αστυν. αρχής, διάβαση με δεμένο όπλο από απαγορευμένες εκτάσεις

258 §3δ,ε ΝΔ 86/69

287 §3γ ΝΔ 86/69

Χρηματική ποινή ή κράτηση ή και τα δύο

Πταίσμα/ Δημ.Δασ. Κατήγορος

20.

Θήρα δι'ενέδρας (καρτέρι, σε πηγές), χρησιμοποίηση ενόπλου βοηθού άνευ αδείας, θήρα κατά ομάδες άνω των 6 (έως 10 για αγριόχοιρο - υδρόβια) κ.λπ.

258 §3α,β,γ,ζ ΝΔ 86/69 (το 3β αντικαταστά-θηκε με 7§2 Ν.177/75)

287 §3γ ΝΔ 86/6912 §4 Ν.177/75

Χρηματική ποινή ή κράτησηή και τα δύο

Πταίσμα/ Δημ.Δασ. Κατήγορος

21.

Θήρα μισή ώρα μετά τη δύση και μισή ώρα προ της ανατολής του ήλιου α) για τριχωτά, β) για πτερωτά

α)261§5 ΝΔ 86/69β) ΚΥΑ 414985/85 ΦΕΚ 757/Β άρθ.5 §2

α)287§11γ ΝΔ86/69β) ΚΥΑ 414985/85 ΦΕΚ 757/Β άρθ.9 §3

α) Φυλάκιση έως 1 έτος ή χρημ.ποινή ή και τα δύοβ) Φυλάκιση 3 μήνες έως 2 έτη ή χρ.ποινή 50.000-500.000 δρ

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

22.

Θήρα άνευ αδείας θήρας

262 §1 ΝΔ 86/69

287§11δ ΝΔ86/69

Μέχρι 1 χρόνο ή χρημ. ποινή ή και τα δύο

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

23.

Άρνηση ελέγχου στοιχείων, κυνηγετικού σάκου ή μηχανοκίνητου μέσου, ΑΠΕΙΘΕΙΑ

289 §2 ΝΔ 86/69ΑΠΕΙΘΕΙΑ: άρθ.189 ΠΚ

287 §11ε ΝΔ 86/69

Μέχρι 1 χρόνο ή χρημ. ποινή ή και τα δύο

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

24.

Χρήση, κατοχή, εμπορία, κατασκευή ή εκ του εξωτερικού εισαγωγή ομοιωμάτων, ηχοπαραγωγών μιμητικών συσκευών (φωνές πουλιών) και κάθε μορφής παγίδων για πουλιά και για είδη της άγρ. πανίδας με σκοπό την προσέλκυση, σύλληψη, νάρκωση ή θανάτωσή τους

7 §1ε ΚΥΑ414985/18-12-8511 §4 ΚΥΑ331794/31-3-99(Χρήση ανάλογα με την περίπτωση)

9 §2 ΚΥΑ414985/18-12-8511 §4 ΚΥΑ331794/31-3-99(Χρήση ανάλογα με την περίπτωση)

Φυλάκιση έως 1 έτος ή χρηματική ποινή 100.000 - 200.000 δρχ.

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

25.

Παράνομη χρήση γεωργικών φαρμάκων σε γεωργικές εκτάσεις ή σε δάση και δασικές εκτάσεις

259 §5 ΝΔ 86/69

287 §3δ ΝΔ 86/69

Κράτηση ή πρόστιμοή και τα δύο

Πταίσμα/ Δημ.Δασ. Κατήγορος

26.

Κατοχή ή χρήση κυνηγ. όπλου που δέχεται περισσότερα από 3 φυσίγγια (1 στη θαλάμη + 2 στην αποθήκη) ή παραποίηση/ απάλειψη του αριθμού του

1 §1β Ν.2168/93ΚΥΑ 414985/85,ΦΕΚ 757/Β αρθ.4 εδ.1

7 §8α Ν.2168/93ΚΥΑ 414985/85,ΦΕΚ 757/Β αρθ.9 εδ.2

Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μήνες και χρηματική ποινή τουλάχιστον 200.000 δρχ.

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

27.

Παραχώρηση κυνηγετικού όπλου σε πρόσωπο που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια θήρας

8 §2β Ν.2168/93

8 §5 Ν.2168/93

Φυλάκιση 1 έτους και χρημ. ποινή τουλάχιστον500.000 δρχ.

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

28.

Θήρα ειδών που δεν επιτρέπεται το κυνήγι τους

Παράβαση της ετήσιας Υπουργικής Ρυθμιστικής της θήρας σε συνδυασμό με τις κατά τόπους Δασ. Αστυν. Διατάξεις. Βρίσκονται επίσης σε ισχύ και τα άρθρα 251,256,258,259 του Ν.86/69 και ΚΥΑ 414985/85 ΦΕΚ Β/757 αρθ.9§3 (Παραρτήματα Ι,ΙΙ όπως τροποποιήθηκαν με την ΚΥΑ 294283 ΦΕΚ 68/β/4-2-98) σε συνδυασμό με τον Ν 1850/86. - Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

29.

Άσκηση θήρας από μηχανοκίνητο μέσο ή μεταφορά κυνηγ. όπλου σε όχημα δεμένο και εκτός θήκης

258 §1β ΝΔ 86/69Για θήρα πτερωτών:7§1γ ΚΥΑ 414985/85

287 §5 ΝΔ 86/69Για θήρα πτερωτών:9§2 ΚΥΑ 414985/85

Φυλάκιση τουλάχιστον3 μήνες

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

30.

Η από πρόθεση διατάραξη της ησυχίας των πτερωτών θηραμάτων ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αναπαραγωγής ή εξάρτησης, η καταστροφή ή αφαίρεση των φωλιών, η κατοχή ή αγοραπωλησία νεοσσών, αυγών και κελυφών

7§3γ ΚΥΑ 414985/85ΦΕΚ Β/757

9§1 ΚΥΑ 414985/85ΦΕΚ Β/757

Φυλάκιση 10 ημερών ή χρηματική ποινή 5.000 - 50.000 δρχ

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ : ΟΠΛΑ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ - ΗΧΟΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ κ.λπ.

Η συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων πραγματοποιήθηκε από την ΣΤ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης, συγκεκριμένα από τον Συντονιστή της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, Ιωάννη Ρετζέπη, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρησή τους.

 

softweb logo