01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Εκτύπωση
PDF

 

- Καλούμε στους κατοίκους της περιοχής μας, που κατέχουν κυνηγε-τικά όπλα, οι άδειες των οποίων έληξαν, να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας (Υποδ/νση Ασφαλείας Αλεξ/πολης), έως 25-11-2012 προκειμένου να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά για την ανανέωσή τους.

- Τονίζεται ότι, μετά την 25-11-2012 όσοι κατέχουν κυνηγετικά όπλα των οποίων η άδεια κατοχής έληξε, θα τύχουν τις συνέπειες των διατάξεων του Νόμου περί όπλων –παράνομης κατοχής,

- Διευκρινίζεται ότι, η μη άσκηση θήρας ΔΕΝ απαλλάσσει τους κατόχους κυνηγετικών όπλων από την υποχρέωσή τους για ανανέωση των αδειών κατοχής των κυνηγετικών όπλων.

- Επίσης υπενθυμίζεται – τονίζεται ότι όσοι κατέχουν ΑΔΗΛΩΤΑ κυνηγετικά όπλα ή με Δελτία των Δασικών Αρχών, μπορούν να τα δηλώσουν και να εφοδιαστούν με Άδεια Κατοχής,

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Έκδοση Αδείας Κατοχής Αδήλωτων Κυνηγετικών Όπλων

ή για την Ανανέωση Αδείας Κατοχής :

1. Ιατρικό πιστοποιητικό από Νευρολόγο Ψυχίατρο (σύμφωνα με το έντυπό μας).

2. Παλαιά άδεια κατοχής.

3. Δελτίο ταυτότητας.

4. Δύο (2) φωτογραφίες, έγχρωμες πρόσφατες, για κάθε όπλο, πέραν του ενός, μία (1) επί πλέον φωτογραφία.

5. Το όπλο ή τα όπλα για έλεγχο.

6. Για κάθε όπλο 120 Ευρώ (για χαρτόσημα) τα οποία τα υπάρχουν στην υπηρεσία μας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25510 66231

Αλεξανδρούπολη 07 Ιουνίου 2012

Newsletter

Photo Album

MD 007-1024

Σύνδεσμοι

Links 1742398

ggpp

Facebook Box

softweb logo