01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εκτύπωση
PDF

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΧΩΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ                                               Αλεξανδρούπολη, 19 Μαρτίου  2015

Κύριοι,

Όπως γνωρίζετε ο κάθετος άξονας Αρδανίου – Ορμενίου μήκους 124 χ.λ.μ. είναι στρατηγικής σημασίας για την περιοχή μας και βασική σύνδεση με την Βουλγαρία. Αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και Απόληξη του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου ΙΧ στο ελληνικό έδαφος.

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση μας ο άξονας αναβαθμίζεται με στόχο τη μετατροπή του σε κλειστή οδό ταχείας κυκλοφορίας και στα πλαίσια της αναβάθμισης του αυτής κατασκευάζεται μεγάλος αριθμός τεχνικών έργων, ανισόπεδοι κόμβοι εισόδου/ εξόδου, παράπλευρο δίκτυο καθώς και παρακάμψεις οικισμών.

Ωστόσο σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά την τεχνική αναβάθμιση του κάθετου αυτού οδικού άξονα είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας των τριχωτών θηραμάτων (κυρίως αγριόχοιρων και λαγών) και η  προστασία του ζωτικού τους χώρου για την αναζήτηση και εύρεση τροφής και την αναπαραγωγή τους. Με την πρόβλεψη αυτή θα ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι αυξημένης θνησιμότητας τωντριχωτών θηραμάτων, που θα χρειάζεται να διανύσουν τον κλειστό πλέον αυτοκινητόδρομο για την κίνηση τους στις δασικές περιοχές του τόπου μας.  

Η περιοχή θα πρέπει να αξιολογηθεί και να αναγνωριστεί επίσημα ως ειδικός διάδρομος επικοινωνίας για την άγρια πανίδα και το έργο θα πρέπει να δημιουργηθεί σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία με τα απαραίτητα υπόγεια περάσματα για τα άγρια ζώα, προκειμένου να αποφευχθούν τόσο πιθανοί θάνατοι των ζώων όσο και ο αυξημένος κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων, αφού τα ζώα θα είναι υποχρεωμένα να περνούν μέσα από τον αυτοκινητόδρομο. Είναι γνωστά σε όλους άλλωστε τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την Εγνατία Οδό στη Δυτική Μακεδονία, όπου λόγω έλλειψης των απαιτούμενων μέτρων σημειώθηκαν πολλά ατυχήματα με νεκρά ζώα (αρκούδες) και πρέπει να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων φαινομένων και στην περιοχή μας.

Είναι κρίσιμης σημασίας για την πανίδα της περιοχής μας η τελική χάραξη του κάθετου άξονα να είναι «περιβαλλοντική» και να επιτρέπει τη διέλευση των θηραμάτων για να μην οδηγηθούμε σε κατακερματισμό του οικοσυστήματος, που θα είναι καταστροφικός για τον ήδη δοκιμαζόμενο νομό μας. Ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει διαβάσεις ως περάσματα της άγριας πανίδας, πράσινες γέφυρες ειδικής κατασκευής που θα αποκαθιστούν και θα εξασφαλίζουν τις μετακινήσεις των ζωικών ειδών κάθετα στον αυτοκινητόδρομο, περιορίζοντας το φαινόμενο της γεωγραφικής απομόνωσης τους.

Γνωρίζοντας ότι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.. ως ένα από τα μεγάλα έργα υποδομής της χώρας, είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει περιβαλλοντική διαχείριση, σε εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, έχουμε την βεβαιότητα ότι θα επιδείξετε την απαιτούμενη επιμέλεια και στην περίπτωση του κάθετου άξονα Αρδανίου – Ορμενίου, εξασφαλίζοντας την οικολογική ισορροπία στην περιοχή.

Με την πεποίθηση ότι η παρούσα επιστολή μας θα εισακουστεί, είμαστε στη διάθεση σας δε, ως ο κυνηγετικός σύλλογος της πρωτεύουσας του νομού, για οποιαδήποτε συνδρομή στην προσπάθεια προστασίας και διαφύλαξης της πανίδας της περιοχής μας στα πλαίσια της τεχνικής αναβάθμισης του κάθετου άξονα Αρδανίου – Ορμενίου.

 

                                                                        Με τιμή

Ο Πρόεδρος του  Κυνηγετικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης

 

      

Newsletter

Photo Album

MD 007-1024

Σύνδεσμοι

Links 1742398

ggpp

Facebook Box

softweb logo