ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Εκτύπωση

Ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΤΙ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012 – 2013 ΕΙΝΑΙ :

ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

116 € 136 € 166 €

ΤΟ Δ.Σ