01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - Φύλλο 10

Εκτύπωση
PDF
Ευρετήριο Άρθρου
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Φύλλο 1
Φύλλο 2
Φύλλο 3
Φύλλο 4
Φύλλο 5
Φύλλο 6
Φύλλο 7
Φύλλο 8
Φύλλο 9
Φύλλο 10
Όλες οι Σελίδες

1. Πόσα φυσίγγια επιτρέπεται να φέρει συνολικά μια κυνηγετική καραμπίνα;

α)

Επτά

β)


Τρία

γ)

Όσα η κατασκευή του επιτρέπει

2. Πότε χρησιμοποιείται όπλο με πτυσσόμενο κοντάκι για κυνήγι;

α)

Όταν σκοπεύουμε από απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων

β)

Όταν κυνηγάμε από πλωτό μέσο

γ)


Απαγορεύεται

3. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του Κουφομπεκάτσινου;

α)


Απαγορεύεται

β)

Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου

γ)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου

4. Πού επιτρέπεται το κυνήγι του ελαφιού;

α)

Μόνο στα καταφύγια θηραμάτων

β)

Μόνο στους βιότοπους με μεγάλη δασοκάλυψη

γ)


Μόνο σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές

5. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι;

α)

Μόνο το πρωί και το βράδυ

β)

Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου

γ)


Απαγορεύεται

6. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι στους αμπελώνες χωρίς τη συγκατάθεση του καλλιεργητή;

α)


Μετά τον τρυγητό

β)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

γ)

Απαγορεύεται

7. Με τι μέσο επιτρέπεται το κυνήγι στις λίμνες, ποταμούς, ελώδεις εκτάσεις και λιμνοθάλασσες;

α)

Με μηχανοκίνητα πλωτά μέσα

β)

Με ταχύπλοα πλωτά μέσα που αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι 18 χλμ.

γ)


Με πλωτά μέσα χωρίς μηχανή

8. Με τι μέσα απαγορεύεται το κυνήγι στην ανοικτή θάλασσα;

α)


Με μηχανοκίνητα πλωτά μέσα που αναπτύσσουν ταχύτητα πάνω από 18 χλμ.

β)

Με ταχύπλοα που αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι 18 χλμ.

γ)

Με πλωτά μέσα χωρίς μηχανή

9. Σε πόση απόσταση από την ακτή, απαγορεύεται το κυνήγι με μηχανοκίνητα πλωτά μέσα;

α)

Σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων

β)


Σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων

γ)

Σε απόσταση μέχρι 200 μέτρων

10. Ποια από τα περιγραφόμενα πουλιά δεν επιτρέπεται να κυνηγούνται;

α)


Κουφομπεκάτσινο - Κούκος

β)

Φάσα - Πετροπέρδικα - Κιρκίρι

γ)

Καλημάνα - Χουλιαρομύτα - Φασιανός - Ασπρομετωπόχηνα

 

 

 Newsletter

Photo Album

MD 007-1024

Σύνδεσμοι

Links 1742398

ggpp

Facebook Box

softweb logo