01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εκτύπωση
PDF
Ευρετήριο Άρθρου
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Φύλλο 1
Φύλλο 2
Φύλλο 3
Φύλλο 4
Φύλλο 5
Φύλλο 6
Φύλλο 7
Φύλλο 8
Φύλλο 9
Φύλλο 10
Όλες οι Σελίδες

Οι Εξετάσεις Νέων Κυνηγών πραγματοποιούνται δύο φορές το μήνα, πρωινές ώρες, στα γραφεία του Συλλόγου. Η Επιτροπή κρίσεως νέων κυνηγών, που διενεργεί τις εξετάσεις, απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους του Δασαρχείου και έναν εκπρόσωπο του Κυνηγετικού Συλλόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο Σύλλογο τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις τουλάχιστο δύο ημέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων. Θα πρέπει επίσης να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα όταν προσέρχονται για τις εξετάσεις.

Για να επιτύχουν, θα πρέπει να απαντήσουν σωστά σε τουλάχιστο εννέα από τις δέκα ερωτήσεις ενός από τα 10 φύλλα του ερωτηματολογίου εξετάσεων Υποψηφίων Κυνηγών (το οποίο έχει εκδώσει η ΣΤ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης και το προμηθεύει στους Κυνηγετικούς Συλλόγους αρμοδιότητάς της):

 


1. Ποιο από τα δύο είδη πελαργών επιτρέπεται να κυνηγηθεί στην Ελλάδα;

α)

Μαυροπελαργός

β)

Πελαργός

γ)


Κανένα

2. Πόσα είδη αγριόχηνας επιτρέπεται να κυνηγηθούν στην Ελλάδα;

α)

Δύο

β)

Τρία

γ)


Ένα (Ετήσια Ρυθμιστική του Υπουργείου Γεωργίας)

3. Πότε και σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ιξούς για τη σύλληψη πουλιών;

α)


Δεν επιτρέπεται

β)

Μόνο το Φθινόπωρο

γ)

Μόνο για τη σύλληψη ωδικών πουλιών

4. Πότε και σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηχοπαραγωγές συσκευές με μιμητικές φωνές πουλιών για το κυνήγι τους;

α)

Όταν κυνηγάμε πάπια

β)

Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου

γ)

 

Απαγορεύεται

5. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι με σκύλο δίωξης;

α)

Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου

β)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου

γ)


Όταν και όπου επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και του αγριογούρουνου

6. Πότε επιτρέπεται η χρήση ασυρμάτων για συντονισμό του κυνηγίου;

α)

Κατά το κυνήγι του λαγού

β)

Κατά του κυνήγι του αγριόχοιρου

γ)


Απαγορεύεται

7. Κατά την διάρκεια της ημέρας, πότε επιτρέπεται να αρχίζει και να τελειώνει το κυνήγι;

α)

Όλη την ημέρα, εφόσον διακρίνεται το θήραμα

β)


Μισή ώρα πριν την Ανατολή και μισή ώρα μετά τη Δύση του ήλιου

γ)

Μια ώρα πριν την Ανατολή και μία ώρα μετά τη Δύση του ήλιου

8. Μέχρι ποια απόσταση από τη χερσαία μεθοριακή γραμμή επιτρέπεται το κυνήγι;

α)

Σε απόσταση 200 μέτρων

β)

Δεν υπάρχει όριο απόστασης

γ)


Σε απόσταση 500 μέτρων

9. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι με παρακολούθηση ιχνών πάνω στο χιόνι;

α)

Για κυνήγι λαγού

β)

Για κυνήγι αγριόχοιρου

γ)


Απαγορεύεται

10. Πού κατασκευάζει τη φωλιά της η πεδινή πέρδικα;

α)

Στα δέντρα

β)

Στις κορυφές των θάμνων

γ)


Στο έδαφος


1. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι της Αβοκέτας στην Ελλάδα;

α)

Από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους κυνηγετικής περιόδου

β)


Απαγορεύεται

γ)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

2. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του κορυδαλλού (κατσουλιέρη);

α)

Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου

β)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

γ)


Απαγορεύεται

3. Ποιο από τ' αναφερόμενα πουλιά είναι παρυδάτιο;

α)

Το ορτύκι

β)


Η καλημάνα

γ)

Ο κότσυφας

4. Ποια από τα σκάγια έχουν μεγαλύτερη διασπορά;

α)

Τα ψιλά

β)


Ανάλογα με την πυρίτιδα

γ)

Τα χοντρά

5. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι με παγίδες;

α)

Για κυνήγι πουλιών

β)

Για κυνήγι λαγού

γ)


Απαγορεύεται

6. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι με όπλο που έχει ραβδωτή κάνη;

α)

Από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους της Κυνηγετικής Περιόδου

β)


Απαγορεύεται

γ)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

7. Πότε επιτρέπεται να κυνηγάμε αν δανειστούμε την άδεια φίλου ή συγγενούς μας;

α)

Μόνο για κυνήγι τριχωτών

β)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

γ)


Απαγορεύεται το κυνήγι με ξένη άδεια

8. Εάν σκοτώσετε ή βρείτε νεκρό ένα πουλί δακτυλιωμένο τι πρέπει να κάνετε το δαχτυλίδι;

α)

Να το κρατήσετε

β)

Να το πετάξετε

γ)


Να το παραδώσετε στον Κυνηγετικό Σύλλογο ή τη Δασική Αρχή

9. Με τι άδεια επιτρέπεται το κυνήγι στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές περιοχές;

α)


Με ειδική άδεια που χορηγείται από τη Δασική Αρχή της Ε.Κ.Π.

β)

Με γενική άδεια

γ)

Με περιφερειακή άδεια

10. Πόσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων Α κατηγορίας;

α)

Για δέκα χρόνια

β)


Για πέντε χρόνια

γ)

Για δεκαπέντε χρόνια


1. Για ποιο απ' τα πουλιά του ερωτήματος απαγορεύεται το κυνήγι;

α)

Ψαλίδα

β)


Καλαμοκανάς

γ)

Φαλαρίδα

2. Σε ποια ομάδα πουλιών ανήκει η Φάσα;

α)

Στα αρπακτικά

β)

Στις τσίχλες

γ)


Στα περιστεροειδή

3. Ποια πουλιά επιτρέπεται να ταριχεύονται;

α)

Τα παρυδάτια

β)

Απαγορεύεται

γ)


Μόνο όσα επιτρέπεται να κυνηγηθούν

4. Ποιο είναι το ωφέλιμο βεληνεκές του κυνηγετικού όπλου;

α)

Η απόσταση που φθάνουν τα σκάγια από τη θέση σκόπευσης

β)

Η μεγαλύτερη απόσταση που είναι δυνατόν να φθάσουν τα σκάγια

γ)


Η απόσταση που σκοτώνεται το θήραμα

5. Μέχρι πόσα φυσίγγια επιτρέπεται να φέρει συνολικά μια κυνηγετική καραμπίνα;

α)

Μέχρι πέντε

β)

Μέχρι επτά

γ)


Μέχρι τρία

6. Μέσα σε πόσο χρόνο από την απόκτηση κυνηγετικού όπλου ο κάτοχός του οφείλει να εφοδιάζεται με άδεια κατοχής από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του;

α)

Τρεις μήνες

β)

Έξι μήνες

γ)


Τριάντα ημέρες

7. Ποιες ημέρες της εβδομάδας επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού;

α)

Κάθε ημέρα

β)

Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή

γ)


Ανάλογα με την Απόφαση που ρυθμίζει το κυνήγι κάθε χρόνο

8. Σε περίπτωση που συλληφθεί κάποιος για παράνομο κυνήγι τι θα του κατασχεθούν;

α)

Μόνο τα θηράματα

β)


Όλα τα μέσα παράνομου κυνηγίου, τα θηράματα και η άδεια

γ)

Τα θηράματα και η άδεια

9. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι μέσα σε καταφύγια θηραμάτων;

α)

Με ειδική άδεια της αρμόδιας Δασικής Αρχής

β)


Απαγορεύεται

γ)

Από 1ης Δεκεμβρίου μέχρι 31ης του ίδιου μήνα

10. Πότε επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ζωντανών κραχτών για την προσέλκυση πτερωτών θηραμάτων;

α)

Για το κυνήγι ωδικών πουλιών

β)


Απαγορεύεται τελείως

γ)

Εκτός εποχής αναπαραγωγικής δραστηριότητας των πουλιών


1. Πόσα είδη κεφαλάδων (αετομάχων) επιτρέπεται να κυνηγηθούν στην Ελλάδα;

α)

Μόνο ο γαϊδουροκεφαλάς

β)


Κανένα

γ)

Και τα πέντε είδη

2. Ποιο από τα πουλιά του ερωτήματος δεν ανήκει στην οικογένεια των παπιών;

α)

Το Σφυριχτάρι

β)


Η Φαλαρίδα (Μπάλιζα)

γ)

Η Ψαλίδα

3. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι πουλιών που είναι μικρότερα από 17 εκατοστά;

α)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

β)


Απαγορεύεται

γ)

Εκτός εποχής αναπαραγωγικής διαδικασίας

4. Όταν περπατάμε κυνηγώντας, πώς πρέπει να κρατάμε το γεμάτο όπλο μας;

α)

Με οποιοδήποτε τρόπο σας εξυπηρετεί για ταχύτερη σκόπευση

β)

Με την κάνη στραμμένη εμπρός

γ)


Με την κάνη στραμμένη σας τη γη ή τον ουρανό

5. Όταν κυνηγάμε παράνομα τη νύχτα με μηχανοκίνητο μέσο κατάσχεται αυτό;

α)

Σας αν δεν έχουμε σκοτώσει θήραμα

β)


Κατάσχεται

γ)

Κατάσχεται αν είναι δικό σας

6. Ποια όργανα δικαιούνται να ερευνούν τον κυνηγετικό σάκο και τα μηχανοκίνητα μέσα των κυνηγών;

α)

Μόνο οι δασικοί υπάλληλοι

β)

Οι δασικοί υπάλληλοι και τα όργανα σας Αστυνομίας

γ)


ΤΟι δασικοί, δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι, τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, Αγροφυλακής και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας

7. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι μέσα σας πυρήνες των Εθνικών Δρυμών;

α)

Από 15 Οκτωβρίου μέχρι 20 Νοεμβρίου

β)

Εκτός εποχής φωλεοποίησης και αναπαραγωγής πουλιών

γ)


Απαγορεύεται

8. Ποιά από τα περιγραφόμενα πουλιά είναι αρπακτικά;

α)

Κιρκίρι - Κάργια

β)


Πετρίτης - Κιρκινέζι

γ)

Γερακότσιχλα - Μπεκατσίνι

9. Όταν περνάτε μέσα από τα καταφύγια θηραμάτων πώς πρέπει να μεταφέρετε το όπλο σας;

α)

Άδειο

β)

Γεμάτο κι ασφαλισμένο

γ)


Λυμένο και μέσα στη θήκη και αν δεν λύνεται (καραμπίνα) μέσα στη θήκη άδειο από φυσίγγια

10. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι σε περιφραγμένες εκτάσεις με συνεχή φράχτη ύψους 1,5 μ. τουλάχιστο;

α)

Για κυνήγι θηλαστικών

β)


Απαγορεύεται

γ)

Επιτρέπεται εφόσον μπορούμε να περάσουμε το φράχτη


1. Πόσα είδη πέρδικας περιλαμβάνονται στην ελληνική πανίδα;

α)

Δύο

β)


Τρία

γ)

Πέντε

2. Πότε επιτρέπεται να κυνηγιούνται τα τουρλιά (τουρλίδες, σκαλίδρες);

α)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

β)

Ανάλογα με την περιοχή και τις τοπικές απαγορεύσεις

γ)


Απαγορεύεται

3. Ποια από τα πουλιά του ερωτήματος δεν είναι αρπακτικά;

α)

Ψαλιδάκης - Τσίφτης

β)

Βαλτόκιρκος - Φιδαετός

γ)


Σιταρήθρα - Φασιανός

4. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του συκοφάγου;

α)

Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου

β)

Όλη την κυνηγετική περίοδο

γ)


Απαγορεύεται

5. Πότε επιτρέπεται το όπλο μας να φέρει πρόσθετο στόχαστρο;

α)

Για κυνήγι θηλαστικών

β)


Απαγορεύεται

γ)

Για κυνήγι υδροβίων

6. Πώς αποδεικνύεται η νόμιμη κατοχή ενός κυνηγετικού όπλου;

α)

Με τιμολόγιο αγοράς

β)

Με υπεύθυνη δήλωση του πωλητή

γ)


Με άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου

7. Από που εκδίδονται οι άδειες κυνηγίου;

α)

Από τον κυνηγετικό σύλλογο

β)

Από το αστυνομικό τμήμα της μονίμου κατοικίας του ενδιαφερομένου

γ)


Από την αρμόδια Δασική Αρχή

8. Πότε και που επιτρέπεται το κυνήγι του μελισσοφάγου;

α)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και μόνο στα τμήματα που χαρακτηρίστηκαν ως "ζώνες διάβασης"

β)

Όταν μειώνεται ο πληθυσμός των μελισσοσμηνών

γ)


Απαγορεύεται

9. Σε ποια ακτίνα γύρω από τα μεμονωμένα σπίτια απαγορεύεται το κυνήγι;

α)

Σε ακτίνα 150 μέτρων

β)


Σε ακτίνα 100 μέτρων

γ)

Σε ακτίνα 80 μέτρων

10. Για ποια περιφέρεια ισχύει η τοπική άδεια κυνηγίου;

α)

Για μια από τις επτά κυνηγετικές περιφέρειες

β)


Για την περιφέρεια ενός νομού

γ)

Για ολόκληρη την επικράτεια


1. Πόσα είδη μπεκατσινιών επιτρέπεται να κυνηγηθούν στην Ελλάδα;

α)

Όλα όσα απαντώνται στη χώρα μας

β)


Ένα

γ)

Τέσσερα

2. Ποια από τις πάπιες που αναφέρονται δεν επιτρέπεται να κυνηγιέται;

α)

Σαρσέλα

β)

Χουλιαρόπαπια

γ)


Επιτρέπεται το κυνήγι και των δύο

3. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του Ερωδιού και του Κορμοράνου;

α)

Όλη την κυνηγετική περίοδο

β)

Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Νοεμβρίου

γ)


Απαγορεύεται

4. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού;

α)

Όλη την κυνηγετική περίοδο

β)

Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές

γ)

 

Όπως ορίζει η Ετήσια Ρυθμιστική Θήρας

5. Τι εννοούμε όταν λέμε όπλο με ραβδωτή κάνη;

α)

Το όπλο που παίρνει φυσίγγια Magnum

β)

Το όπλο που το μήκος τις κάνης είναι 60 εκατοστά

γ)


Το όπλο που έχει στο εσωτερικό τις κάνης ελικοειδείς ραβδώσεις

6. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι με όπλο που έχει συνολικό μήκος 80 εκατοστά;

α)

Όλη την κυνηγετική περίοδο

β)

Μόνο για κυνήγι πουλιών

γ)


Απαγορεύεται

7. Πότε επιτρέπεται η αγοραπωλησία των πτερωτών θηραμάτων;

α)

Όλη την κυνηγετική περίοδο

β)


Μόνο όταν προέρχονται από τεχνητή εκτροφή, Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές ή το εξωτερικό εφόσον έχουν εισαχθεί νόμιμα

γ)

Απαγορεύεται

8. Για ποια περιφέρεια ισχύει η περιφερειακή άδεια κυνηγίου;

α)

Για ολόκληρη την επικράτεια

β)

Για την περιφέρεια τις νομού

γ)


Για μια από τις 7 Κυνηγετικές Περιφέρειες

9. Αν μέσα σε θάμνους κάτι κινείται που δεν βλέπετε, από πόση απόσταση θα πυροβολήσετε;

α)

Μέχρι και 30 μ. για να έχουμε επιτυχία

β)

Μέχρι και 40 μ. εφόσον το ωφέλιμο βεληνεκές το επιτρέπει

γ)


Δεν επιτρέπεται να πυροβολήσουμε

10. Ποια από τα περιγραφόμενα πουλιά είναι υδρόβια;

α)


Φαλαρίδα - Σταχτόχηνα

β)

Κουφομπεκάτσινο - Μπεκατσίνι

γ)

Καλημάνα - Ορτύκι


1. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι της αλεπούς;

α)

Όλο το χρόνο γιατί θεωρείται επιβλαβές

β)


Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου

γ)

Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου

2. Ποια από τα πουλιά του ερωτήματος επιτρέπεται να κυνηγηθούν;

α)


Ψαρόνι - Νερόκοτα

β)

Νεροχελίδονο - Αλκυόνη

γ)

Χαλκόκοτα

3. Πότε επιτρέπεται η αγοροπωλησία του λαγού;

α)

Απαγορεύεται εντελώς

β)

Όταν επιτρέπεται το κυνήγι του

γ)


Όταν προέρχεται από τεχνητή εκτροφή, ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές ή το εξωτερικό, εφόσον έχει εισαχθεί νόμιμα

4. Ποια περίοδο επιτρέπεται το κυνήγι της Αβοκέτας;

α)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

β)


Απαγορεύεται

γ)

Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου

5. Που επιτρέπεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκυλιών κατά την περίοδο που απαγορεύεται το κυνήγι;

α)

Χωρίς όπλο παντού

β)


Χωρίς όπλο και σε περιοχές που καθορίζονται από τη Δασική Υπηρεσία

γ)

Απαγορεύεται

6. Αν σε θαλάμη μήκους 70 χιλ. βάλουμε φυσίγγι Magnum και πυροβολήσουμε τι θα συμβεί;

α)

Θα έχουμε μεγαλύτερο βεληνεκές

β)


Βλάβη στο όπλο με πιθανό ατύχημα

γ)

Δεν θα συμβεί τίποτα

7. Από πόση απόσταση μπορείτε να σκοπεύσετε πουλί που κάθεται επάνω σε καλώδια ΟΤΕ ή ΔΕΗ;

α)

Από απόσταση 60 μέτρων

β)

Από απόσταση 40 μέτρων

γ)


Δεν επιτρέπεται

8. Τι εννοούμε όταν λέμε διαμέτρημα του όπλου;

α)

Το μήκος της κάνης

β)


Την εσωτερική διάμετρο της κάνης

γ)

Την εξωτερική διάμετρο της κάνης

9. Σε πόση απόσταση από τις παρυφές πόλεων - κωμοπόλεων ή οικισμών επιτρέπεται το κυνήγι;

α)

Σε απόσταση 100 μέτρων από το τελευταίο σπίτι

β)

Σε απόσταση 200 μέτρων από το τελευταίο σπίτι

γ)


Σε απόσταση 250 μέτρων από το τελευταίο σπίτι

10. Για ποια περιοχή ισχύει η Γενική άδεια κυνηγίου;

α)

Για μία από τις επτά Κυνηγετικές Περιφέρειες

β)


Για όλη την επικράτεια

γ)

Για την περιφέρεια του Νομού


1. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του Ακανθόχοιρου (Σκαντζόχοιρου) και της Νυχτερίδας;

α)

Όλη την κυνηγετική περίοδο

β)

Από 15 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου

γ)


Απαγορεύεται

2. Ποια από τα περιγραφόμενα πουλιά δεν είναι υδρόβια;

α)

Χωραφόχηνα - Σαρσέλα

β)


Φάσα - Φασιανός

γ)

Νερόκοτα - Κύκνος

3. Πόσο χρόνο ισχύουν οι βεβαιώσεις των Αστυνομικών Αρχών για τη χρήση του κυνηγετικού όπλου;

α)

Ένα χρόνο

β)


Έξι (6) μήνες

γ)

Πέντε (5) χρόνια

4. Μετά τη λήξη σας ισχύος των αδειών αγοράς και κατοχής κυνηγετικών όπλων, πώς γίνεται η ανανέωσή τους;

α)

Αυτόματα χωρίς την υποβολή κανενός δικαιολογητικού

β)

Με απλή αίτηση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα

γ)


Παρατείνεται η ισχύς τους για ισόχρονο διάστημα, αφού προηγουμένως υποβληθούν τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση των αδειών αυτών

5. Πώς μεταφέρεται το κυνηγετικό όπλο μέσα στο αυτοκίνητο;

α)

Άδειο

β)

Λυμένο

γ)


Λυμένο και μέσα στη θήκη και αν δεν λύνεται (καραμπίνα) μόνο μέσα σε θήκη άδειο από φυσίγγια

6. Με τι είδους όπλο επιτρέπεται να ασκείται το κυνήγι;

α)

Με όπλο που το μήκος σας κάνης του είναι τουλάχιστον τριάντα (30) εκατοστά

β)

Με κυνηγετικό όπλο που έχει το εσωτερικό της κάνης ραβδωτό

γ)


Με όπλο που έχει μήκος κάνης τουλάχιστον πενήντα εκατοστά και συνολικό μήκος τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, εσωτερικό κάνης λείο και λειτουργεί αποκλειστικά με δύναμη που παράγεται από την καύση πυρίτιδας

7. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι πάνω ή μέσα από μηχανοκίνητα μέσα στην ξηρά;

α)

Όταν το έδαφος είναι λασπώδες

β)

Όταν το έδαφος έχει καλυφθεί από χιόνι

γ)


Απαγορεύεται

8. Πότε επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε ειδικές σφυρίχτρες για να προσελκύσουμε τα πουλιά;

α)

Όταν κυνηγάμε υδρόβια

β)

Όταν κυνηγάμε τσίχλες ή κοτσύφια

γ)


Απαγορεύεται

9. Σε πόσο χρόνο είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια κυνηγίου μετά από καταδίκη για παράνομο κυνήγι;

α)

Μετά από 2 (δύο) χρόνια

β)


Μετά από 2 (δύο) χρόνια από την έκτιση της ποινής, όταν το αδίκημα είναι πταίσμα και 5 (πέντε) χρόνια όταν είναι πλημμέλημα

γ)

Μετά από 4 (τέσσερα) χρόνια

10. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχετε μαζί σας όταν πηγαίνετε για κυνήγι;

α)

Την ταυτότητα ή άδεια οδήγησης

β)

Άδεια κυνηγίου

γ)


Άδεια κυνηγίου και Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου


1. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του Τσακαλιού;

α)

Από 15 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου

β)

Όλη την κυνηγετική περίοδο

γ)


Απαγορεύεται

2. Σε πόσο χρόνο πρέπει να δηλώσετε το κυνηγετικό όπλο που αγοράσατε για να εκδοθεί Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου;

α)

Τρεις μήνες

β)

Ένα χρόνο

γ)


Ένα μήνα

3. Που επιτρέπεται σήμερα το κυνήγι του ζαρκαδιού;

α)

Όταν επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου

β)

Μόνο στη Ροδόπη

γ)


Στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές

4. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του Νυχτοκόρακα;

α)

Εκτός εποχής αναπαραγωγικής διαδικασίας

β)

Μόνο στις "ζώνες διάβασης" από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

γ)

 

Απαγορεύεται

5. Ποια από τα περιγραφόμενα πουλιά δεν επιτρέπεται να κυνηγηθούν;

α)

Σιταρήθρα - Σαρσέλα

β)


Τσίφτης - Ψαλιδάρης

γ)

Φαλαρίδα - Πρασινοκέφαλη

6. Σε ποιες περιπτώσεις κατάσχονται τα μηχανοκίνητα μέσα;

α)

Όταν μετακινούμαστε με αυτά στο κυνήγι

β)


Όταν κυνηγάμε μέσα ή πάνω από αυτά

γ)

Όταν μεταφέρουμε παράνομα θηράματα

7. Πόσες είναι οι κυνηγετικές περιφέρειες της Ελλάδας;

α)

Τρεις

β)

Έξι

γ)


Επτά

8. Με τι σκύλο επιτρέπεται το κυνήγι της μπεκάτσας όταν και όπου αυτό επιτρέπεται;

α)


Με σκύλο φέρμας

β)

Με σκύλο δίωξης

γ)

Και με τα δύο

9. Σε περίπτωση που ο κυνηγός δεχθεί έρευνα του σακιδίου του και βρεθεί να έχει σκοτώσει απαγορευμένα θηράματα, τα οποία καλείται να παραδώσει για κατάσχεση, αλλά αρνείται την παράδοση, διαπράττει ή όχι το αδίκημα της απείθειας;

α)


Διαπράττει το αδίκημα της απείθειας

β)

Δεν διαπράττει αδίκημα

γ)

Δεν υποχρεούται να δεχθεί έρευνα

10. Μέχρι πόσα κυνηγετικά όπλα επιτρέπεται να κατέχει ένας κυνηγός χωρίς να υποχρεούται να εγκαταστήσει σύστημα συναγερμού στο χώρο φύλαξής τους;

α)

Τρία

β)

Πέντε

γ)


Δέκα


1. Πόσα φυσίγγια επιτρέπεται να φέρει συνολικά μια κυνηγετική καραμπίνα;

α)

Επτά

β)


Τρία

γ)

Όσα η κατασκευή του επιτρέπει

2. Πότε χρησιμοποιείται όπλο με πτυσσόμενο κοντάκι για κυνήγι;

α)

Όταν σκοπεύουμε από απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων

β)

Όταν κυνηγάμε από πλωτό μέσο

γ)


Απαγορεύεται

3. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του Κουφομπεκάτσινου;

α)


Απαγορεύεται

β)

Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου

γ)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου

4. Πού επιτρέπεται το κυνήγι του ελαφιού;

α)

Μόνο στα καταφύγια θηραμάτων

β)

Μόνο στους βιότοπους με μεγάλη δασοκάλυψη

γ)


Μόνο σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές

5. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι;

α)

Μόνο το πρωί και το βράδυ

β)

Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου

γ)


Απαγορεύεται

6. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι στους αμπελώνες χωρίς τη συγκατάθεση του καλλιεργητή;

α)


Μετά τον τρυγητό

β)

Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

γ)

Απαγορεύεται

7. Με τι μέσο επιτρέπεται το κυνήγι στις λίμνες, ποταμούς, ελώδεις εκτάσεις και λιμνοθάλασσες;

α)

Με μηχανοκίνητα πλωτά μέσα

β)

Με ταχύπλοα πλωτά μέσα που αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι 18 χλμ.

γ)


Με πλωτά μέσα χωρίς μηχανή

8. Με τι μέσα απαγορεύεται το κυνήγι στην ανοικτή θάλασσα;

α)


Με μηχανοκίνητα πλωτά μέσα που αναπτύσσουν ταχύτητα πάνω από 18 χλμ.

β)

Με ταχύπλοα που αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι 18 χλμ.

γ)

Με πλωτά μέσα χωρίς μηχανή

9. Σε πόση απόσταση από την ακτή, απαγορεύεται το κυνήγι με μηχανοκίνητα πλωτά μέσα;

α)

Σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων

β)


Σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων

γ)

Σε απόσταση μέχρι 200 μέτρων

10. Ποια από τα περιγραφόμενα πουλιά δεν επιτρέπεται να κυνηγούνται;

α)


Κουφομπεκάτσινο - Κούκος

β)

Φάσα - Πετροπέρδικα - Κιρκίρι

γ)

Καλημάνα - Χουλιαρομύτα - Φασιανός - Ασπρομετωπόχηνα

 

 

 

Newsletter

Photo Album

MD 007-1024

Σύνδεσμοι

Links 1742398

ggpp

Facebook Box

softweb logo