ΡΙΨΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Εκτύπωση

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος για τις ρίψεις εμβολίων-δολωμάτων για την ανοσοποίηση της άγριας πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας,  θα πραγματοποιηθούν  ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων για έξι (6) με οκτώ (8) πτητικές μέρες, που θα καλύψουν όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Επομένως έναρξη ρίψεων για την περιοχή του Έβρου από την 10η Οκτωβρίου 2017 μέχρι και την 18ηΟκτωβρίου 2017.

Παρακαλούμε τα μέλη μας κυνηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την όποια επαφή με τα αντιλυσσικά σκευάσματα – εμβόλια, που τυχόν θα βρούνε καθώς επίσης και να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που αγγίξουν κάποιο σκεύασμα οι ίδιοι ή τα σκυλιά τους.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 25513 - 57190

                                        ΤΟ Δ.Σ