01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εκτύπωση
PDF

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης καλεί τα μέλη του την Κυριακή 7/ 4/ 2013 στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου ώρα 10:30 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ

Έγκριση Απολογισμού οικονομ. έτους 2012 και Προϋπολογισμού 2013.
Γενική συζήτηση για κυνηγετικά θέματα.

... Αρχαιρεσίες.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 14 /4/2013, στην ίδια αίθουσα και την ίδια ώρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση
PDF

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης δέχεται υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο από 10/3/2011 έως 26/3/2011.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου καθημερινά από 8:00 έως 14:00 και το Σάββατο από 8:00 έως 13:00.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν ελευθέρα τη διαχείριση της περιουσία...ς τους.
3. Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους.
4. Να έχουν εφοδιαστεί με άδεια θήρας τουλάχιστον για μια τριετία.
5. Να μη συνδέονται ο ένας με τον άλλον με βαθμό συγγένειας μέχρι δευτέρου βαθμού.
6. Να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.
7. Να μην έχουν καταδικαστεί ποτέ για παράβαση των περί θήρας διατάξεων.
8. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, πλην του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, για τους οποίους όταν πρόκειται για Συλλόγους που αριθμούν πάνω από χίλια (1000) μέλη, πρέπει να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής.
9. Να έχουν το επιβαλλόμενο ήθος, κύρος και κοινωνική προβολή.
10. Να μη διετέλεσαν πριν από την εκλογή τους έμποροι κυνηγετικών ειδών ή υπάλληλοι κυνηγετικών οργανώσεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν :

1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. Δ 1599/89, στην οποία να δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο υποψήφιος κατέχει αναλυτικά τα ανωτέρω προσόντα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση
PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούμε τους κατοίκους της περιοχής μας που κατέχουν κυνηγετικά όπλα, οι άδειες των οποίων έληξαν, να προσέλθουν στην Υπηρεσία της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αλεξ/πολης, ΑΜΕΣΑ προκειμένου να υποβάλλουν σχετικά δικαιολογητικά για την ανανέωσή τους.

- Τονίζεται ότι μετά την παραπάνω ημερομη...νία όσοι κατέχουν κυνηγετικά όπλα των οποίων η άδεια κατοχής έληξε, θα τύχουν τις συνέπειες των διατάξεων του Νόμου περί όπλων – Παράνομης κατοχής, (κατάσχεση όπλων, σχηματισμός Ποινικής Δικογραφίας).

- Διευκρινίζεται ότι , η μη άσκηση θήρας ΔΕΝ απαλλάσσει τους κατόχους κυνηγετικών όπλων από την υποχρέωσή τους για ανανέωση των αδειών κατοχής των κυνηγετικών όπλων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ:

1. Ιατρικό πιστοποιητικό από Νευρολόγο Ψυχίατρο (σύμφωνα με το έντυπο της Ασφάλειας)
2. Παλαιά άδεια κατοχής.
3. Δελτίο ταυτότητας
4. Δύο (2) φωτογραφίες, έγχρωμες πρόσφατες, για κάθε όπλο, πέραν του ενός, μια (1) επιπλέον φωτογραφία.
5. Το όπλο ή τα όπλα για έλεγχο.
6. Για κάθε όπλο 120 € (για χαρτόσημα) τα οποία υπάρχουν στην Ασφάλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 25510 66231
Αρμόδιος Ανθ/μος ΜΠΟΥΣΤΡΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟ Δ.Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση
PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 12/11/2012 κατατέθηκε μήνυση σε κυνηγό για παράνομη θήρα.

Ο κυνηγός βρισκόταν την 9/11/2012 και ώρα 22:30 - 23:00 στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Αλεξανρούπολης (περιοχή Αετός), με το όπλο γεμάτο. Ο έλεγχος έγινε από τους θηροφύλακες του συλλόγου και τους Ομοσπονδιακούς που βρισκόντουσαν σε κοινή περιπολία στην περιοχή.

ΜΗΝΥΣΕΙΣ

Εκτύπωση
PDF

ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΑΠΟ 20/8/2012 ΜΕΧΡΙ 30/11/2012

17 μηνύσεις για ηχομιμητικές συσκευές κατά αγνώστων

1 μήνυση για ηχομιμητική συσκευή κατά άτομο

1 μήνυση για απειλή και απείθεια

1 μήνυση για όπλο εκτός θήκης στην περιοχή Αύρα

1 μήνυση για παράνομη θήρα νύχτα στην περιοχή Αετού (με γεμάτο όπλο)

Newsletter

Photo Album

MD 007-1024

Σύνδεσμοι

Links 1742398

ggpp

Facebook Box

softweb logo